Sensoren fanger opp seismiske bevegelser primært i Z-aksen. Signalet forsterkes og filteres gjennom et 2. ordens 15 Hz lavpassfilter før det konverteres til digitale data. Dataene prosesseres videre i et 5. ordens BP-filter (2-8 Hz) før det lages grafer